Storleksguide - Välj rätt storlek på er barncykel

Att hitta rätt storlek på er barncykel behöver inte vara så svårt!

Utgå inte enbart från ditt barns ålder eller totala längd.

Det här med storlekar på cyklar är en hel vetenskap. Samtidigt behöver det inte vara så svårt att hitta rätt.
Det är svårt att veta exakt vilken storlek ditt barn ska ha på sin cykel bara genom att du talar om hur lång eller hur gammalt ditt barn är - Alla ser olika ut. Vissa har korta ben och långa armar medan vissa har långa ben och en kort överkropp. Storlekstabeller som utgår ifrån rekommenderade åldrar och barnets totala längd ska därför inte ses som något facit, utan endast som en vägledning och rekommendation.
Barncyklar mäts på ett helt annat sätt än vad cyklar för vuxna gör. Cyklar för vuxna mäter man ofta i ramstorlek. Barncyklar delar man dock oftast in i tumstorlekar och åldersgrupper.
Observera att dessa grupper inte kan användas som enda faktorn när ni väljer cykel. Som tidigare sagt så är detta endast en fingervisning i rätt riktning för att ni ska kunna hitta rätt storlek på er cykel.
Om ditt barn är längst i klassen så kanske du måste välja en storlek större på cykeln än övriga barn i klassen och tvärtom.

Det absolut bästa viset för att hitta rätt storlek på barncykeln är genom att mäta barnets innerbensmått, vilket mäts från grenen längst med benets insida ner till marken, utan skor.

Storleksguide

Storlekstabell

Att utgå från barnets ålder eller längd när ni skall ta reda på vilken storlek på cykeln ert barn skall ha är ej att rekommendera. För bästa resultat; scrolla ned till nästa stycke - Innerbensmått.
Observera att tabellerna nedan för ålder och längd endast skall ses som en fingervisning i rätt riktning. Alla barn ser olika ut och man skall inte enbart basera sitt val av tumstorlek på cykeln på en av faktorerna nedan.


Innerbensmått - Försäkrar er om att cykeln passar

Det allra bästa man kan göra för att försäkra sig om att en cykel passar ert barn är att mäta innerbensmåttet. Detta mäts från grenen längst med benets insida ner till marken, utan skor. 

Observera att nedan tabell anger generella mått för tumstorlekarna. Det är viktigt att ni jämför ert innerbensmått med beskrivningen av just den cykel som ni är intresserad av, då det kan skilja mellan olika modeller.


 

Köp inte en cykel som ditt barn ska växa i!

Visst kan det vara lockande att köpa en cykel som barnet kan använda någon säsong extra. Det är vanligt att folk köper en cykel som barnet skall väx i. Undvik alltid detta misstag! Att köpa en cykel som är för stor för barnet kan inte bara avskräcka barnet från att cykla på grund av att cykeln är för stor, vilket då leder till ett dåligt inköp då cykeln inte används, men en för stor cykel kan också innebära en stor säkerhetsrisk! Tänk på att barnens koordination och balans inte är fullt utvecklad och med en cykel som är för stor blir det omöjligt för dem att hantera den på ett säkert sätt, vilket ökar risken för olyckor. Storleken på en barncykel är därför enormt viktig och desto yngre barnet är desto viktigare är det att cykeln är i rätt storlek.
Den viktigaste regeln att komma ihåg är att välja en cykel som är lagom just nu. En cykel som kan växa med barnet, inte en cykel som barnet ska växa i.

Viktigt att barnet når till marken och till handtaget.

Det är viktigt att barnet kan kliva av och på själv och stanna och starta på egen hand.
Barnet ska alltid kunna nå ned till marken med båda fötterna samtidigt när de sitter på sadeln, åtminstone kunna stå på tå med båda fötterna samtidigt. För äldre barn/ungdomar räcker det med att de når ned med ena foten till marken.
Det är också mycket viktigt att barnet alltid når båda handtagen med händerna, även när barnet svänger. Barnet ska kunna vrida styret 45 grader utan att behöva släppa någon av händerna. När styret vrids i 90 grader ska det riktas mot sadeln och barnets ben, inte mot ansiktet eller magen.

Storleksguide - Välj rätt storlek på er barncykel

Att byta cykel är en naturlig del av barndomen.

Ett växande barn kommer att behöva byta cykel flera gånger, vilket är helt naturligt. Som förälder vill man ofta införskaffa en cykel som barnet skall växa i och kunna använda under en längre tid, vilket anses smart och ekonomiskt. En för stor cykel skall dock alltid undvikas då det blir betydligt svårare för barnet att hålla balansen och kontrollen på den, vilket kan leda till olyckor. Som tidigare nämnt kan barnet dessutom bli avskräckt från att cykla eftersom de upplever att cykeln är för stor, och då blir inköpet av cykeln helt plötsligt dåligt, då den inte används alls.
Ett barn kan också väldigt lätt bli fäst vid sin cykel och det kan då bli en utmaning att byta till en som är större. Det är dock inte lika farligt att cykla på en cykel som är något för liten, som det är att cykla på en som är något för stor. Detta hämmar däremot barnets utveckling på cykeln och beroende på hur liten cykeln är till barnets storlek så kan det även uppstå problem när de skall svänga, trampa och bromsa. Cykeln har med största säkerhet också en gräns för hur mycket barnet får väga för att den skall vara säker att färdas på. Självklart ska barnet kunna ha cykeln under en vettig tidsperiod, men den måste också fungera just nu. Se därför till att ditt barn alltid färdas på en cykel som är anpassad till dem. 

När kan barn börja cykla?

Många barn börjar cykla på trehjulingar och balanscyklar redan vid ca ett och ett halvt års ålder genom att sparka sig fram med fötterna, men när är det egentligen lämpligt att ett barn övergår till en riktig barncykel?
Vissa forskare anser att barnen egentligen inte är redo för detta förrän ca 5-6 års ålder, då de har utvecklat en bättre balans- och koordinationsförmåga. Samt går en vanlig cykel betydligt snabbare, så pass snabbt att en vuxen ibland inte hinner springa med vid sidan av cykeln vilket kan utgöra en risk om barnet ännu inte kan kontrollera cykeln ordentligt själv.
Många väljer dock att göra övergången till en barncykel mycket tidigare än så och då finns det stödhjul, cykelstång och andra tillbehör som underlättar för både barn och förälder. 
Ett alternativ till övergången är dock att använda balanscykel upp till ca 6 års ålder, då barnen själva anses vara redo för övergången utan hjälp.

Storleksguide - Välj rätt storlek på er barncykel

Bästsäljande balanscyklar

Bästsäljande trehjulingar

Att tänka på vid köp av cyklar för små barn.

Förutom att cykeln givetvis skall vara av rätt storlek och att det är viktigt att tänka på att cykeln inte får vara för stor så är det också viktigt med rätt sittställning. Korrekt sittställning är när kroppen lutar något framåt. 
Tänk också på att cykeln skall vara lätt att ta sig av och på på egen hand för ett litet barn. Välj därmed gärna en ram av "dammodell". En annan anledning till att välja en ram av dammodell till små barn är för att skydda dem mot skador. Stången på en killcykel må se tuff ut, men vid kraftiga inbromsningar eller kollisioner är det lätt att skada underlivet på den.
Eftersom barn har sämre balansförmåga än en vuxen person kan det också vara bra att välja en cykel med långt avstånd mellan hjulen, detta ger bättre stabilitet.
Ett långt och rakt styre ger bästa styrningsförmågan och en något bakåtlutande framgaffel ger absolut bästa kontroll över styrningen, jämfört med en rak.
För små barn bör man också välja en cykel med stängt kedjeskydd så att inga kläder eller dylikt fastnar i kedjan under färden, samt så att de inte kan pilla i kedjan med sina små fingrar och göra sig illa. 
Det är också bra om cykeln är utrustad med breda däck då dessa ger något bättre balans och inte rullar lika fort som smalare däck, vilket kan vara en fördel för den som springer bakom cykeln och barnet den första tiden.

Populära cyklar


Se alla våra cyklar här

Framåt Bakåt Visa alla 0 produkter | Sida 1 av 0 |
0 produkter | Sida 1 av 0 | Framåt Bakåt